Попитайте депутата
МИНЧО ХРИСТОВ, НЕЗАВИСИМ: Край на наказателната лихва

Минчо Христов
.
.
.