Медиите са важен ключ за помирението на етносите

Метин Казак, евродепутат от АЛДЕ, ДПС
.
.
.