Александър Томов, писател: Революцията изяде децата си от алчност
Романтиката на бунтарството се изроди в ужасяваща престъпност n

.
.
.