Реституцията погуби възрожденските къщи в Пазарджик
Кръчми и дискотеки в архитектурни шедьоври
Държавата абдикира от грижите за културното наследство, твърди музеен директор

.
Върху старините никнат жилищни кооперации

Има и паметници, които тихомълком стават жилищни кооперации, като например къщата на Яков Матакиев, председателят на местния революционен комитет за подготовка на Априлското въстание. Музейните специалисти научили... след 2 години, когато започнал строежът на кооперацията, че НИПК е отписал архитектурния, художествен и исторически паметник. „Мистерията ни шокира и досега недоумяваме как с лека ръка бе отписан обектът, с което се наруши цял един архитектурен комплекс в старинния квартал "Вароша". Законът за реституцията постави при неравноправни условия наследниците на имотите, които държавата някога е отчуждавала. В някои случаи отчуждаването е било извършвано чрез ходатайство на самите собственици или наследници", твърди Димитър Митрев.

.
Исторически паметници се рушат и ограбват

Oбщинските управи в Пазарджик са направили всичко възможно, за да поддържат някои от къщите, естествено, за сметка на местната хазна. „Спомням си жеста на кмета Георги Терзов, която искаше да обезщети собствениците на Ширковата къща с 2 апартамента. А къщата се състоеше от 2 стаички със стенописи, за които изкуствоведите предполагаха, че са дело на Станислав Доспевски", казва Димитър Митрев. Стенописи има и в Измирлиевата къща. Община Пазарджик взе мерки, за да спре набезите на крадци в ХаджиВелевата къща, и назначи охранители. Злосторници бяха демонтирали вече масивните таблени врати. Разкулачени бяха и старинните миндери, изработени от първокачествен дървен материал. „Идеята бе в ХаджиВелевата къща да направим експозиция "Градски бит в Пазарджик от края на XIX в.- началото на XX в.-линско сграде", която да пресъздава производството на вино. За да я осъществим, трябва да търсим финансиране заедно с общината. Къщата е с историческа стойност -там в навечерието на Освобождението е бил настанен щабът на руските войски", разказва още директорът на Регионалния исторически музей.

.
Общината поддържа домовете на Станислав Доспевски и К. Величков

Преди 2 години специална комисия към Община Пазарджик обходи всички стари сгради, застрашени от срутване, сред които и паметници на културата, и изготви доклад с предписания какво трябва да се направи. В списъка попаднаха десетина къщи, като Геновата къща, паметник на културата от 1972 г. Сградата е рухнала, вътре се забелязват пукнатини широки 10 мм от пода до тавана. Тя е в списъка за реставрация.

Проблемно е поддържането на сгради, паметници на културата, където собствеността е смесена, т.е. частна и общинска, като масивната сграда на „Мекхемето", обявена за паметник на културата през 1989 г. Първият етаж е реституиран, останалите два са на общината.

Община Пазарджик поддържа няколко възрожденски къщи, едната от които е тази на Николаки Христович, където днес се помещава Етнографският музей. Архитектурният паметник на културата е построен през 1850 г. от брациговски майстори в стила на пловдивската барокова възрожденска къща. В нея има 18 помещения и интересна живопис. Следва къщата-музей "Станислав Доспевски", собственост на читалище "Виделина". Обявена е от 1964 г. за национален паметник на културата и е един от 100-те туристически обекти у нас. В музея се пазят авторски творби и стенописи на забележителния наш живописец Станислав Доспевски. Общината се грижи и за къщата-музей "Константин Величков" от 1965 г. В нея могат да се видят стаята, в която е роден големият писател и общественик Константин Величков, както и работният му кабинет с изписани алафранга стени. Къщата на Георги Герасимов, съгласно волята му , бе завещана на общината. В края на миналата година там отвори врати експозиция от 404 експоната - вещи, предмети, пособия, снимки, документи и над 85 художествени творби на Герасимов.

.
.
.