За 43-ма българи няма тайни в НАТО
Десет пъти повече са получили достъп до най-секретните данни на ЕС

Цвета Маркова
.
.
.