Сатанистките символи са по-опасни от забрадките
Трябва ли заради убежденията на един атеист да забравим, че историята на неговото „светско училище" не е историята на българското училище

.
.
.