На изложба за Първи април
Изкупиха шаржовете на Ивайло Цветков
Карикатурите за кмета се грабят като топъл хляб
.
.
.