Целите на американските lily pads (военни съоръжения) в региона на Бургас ще бъдат две - контрол на нефтопровода АМБО и контрол на нефтопровода Бургас-Александрополис
Геополитика на пропагандата
В момента сме свидетели на мащабна схватка между атлантическия англосаксонски полюс и континенталния евразийски полюс
.
.
.