Никой не търси жилище “на зелено”
Пазарлък смъква с 20% цената на имота
Доходността от наеми пада до 6%

.
.
.