Страната поиска членство, след като бе ударена от глобалната икономическа криза
Бърза писта за Исландия към ЕС
Решението на Еврокомисията повдига въпроси около процеса на разширяване
.
.
.