Брюксел дава банкови тайни на Вашингтон
Достъпът до системата SWIFT осигурява информация за транзакции на 8000 банки от 200 държави

Жак Баро
.
.
.