Длъжник блокира сметка на кредитор
Ако държавата осъди гражданин, веднага си прибира дължимото. Обратно - осъди ли гражданин държавата, тя може законно да не му плати

.
.
.