Човекът не е само тяло, той е и душа
Думите “анатема” и “враг” трябва да се забранят. Те захранват социални, религиозни и военни конфликти, които нарушават живота на нациите и историческия им път

Ваклуш Толев
.
.
.