Фирмата-посредник станала “утвърдена” само два месеца след регистрацията си
Трима министри подарили ток за 800 млн. лева
Частниците се уредили с по-ниски цени от държавната НЕК

Политика
Договорът с EFT AG е сключен през 2004 г., когато министър на енергетиката е Милко Ковачев, а анексите са сключвани и по времето на Румен Овчаров.
.
.
.