Науката
Конят на Леонардо
След 16 години, изразходвани за изследвания и скици, творецът така и не успява да завърши проекта си

Битувалото по-рано в научните (и не само) среди съмнение относно реалността на замисъла на коня на Леонардо до голяма степен се базира на отсъствието на детайлни схеми за отливки. Скептиците продължават да клатят недоверчиво глава, даже когато през 1965 г. са намерени 700 страници със записки на Леонардо, в това число и на тези чертежи.
.
.
.