НИКОЙ В ЕДНО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО НЕ БИВА ДА МЪЛЧИ
За демокрацията трябва да се прави нещо повече от това само да избираш и управляваш

Алеко Христов
.
Визитка
Bулф Броке (63) е журналист, икономист и социолог. От 2002 до 2004 г. е председател на фондация „Конрад Аденауер" в София. От 1995 г. е ангажиран с множество семинари и реферати в България и Югоизточна Европа. В периода 1987-2001 г. е ръководител на федералната хамбургска организация на ХДС. Когато организацията след 44 години в опозиция идва за първи път на власт в метрополията на Елба, Вулф Броке за пълна изненада на партийните си приятели взима доброволно решение да се премести във фондация „Конрад Аденауер". Днес пише книги и се занимава с литературна критика. Съучастник е в изграждането на СДС.
.
.
.