Нашето дълбоко задлъжняло бъдеще
Хубавата ера свърши, след кризата нищо в икономиката няма да е същото

ИВАЙЛО ЦВЕТКОВ
.
.
.