Доц. д-р Людмил Георгиев, ректор на НБУ: Конкуренцията ще ни излекува от кризата
Държавната субсидия и стипендията трябва да следват студента и неговия избор на висше училище

.
Визитка
Доц. д-р Людмил Георгиев е роден на 30.11.1950 в София. Завършва висше икономическо образование и защитава докторат по „Икономика и управление на териториалните системи". В Нов български университет е от самото му създаване. В периода 1991-1993 г. е член на Настоятелството на НБУ. До 1997 г. е ръководител на Центъра по публична администрация към НБУ, от 1997 г. е заместник-ректор по международната дейност, а след това -  заместник-ректор по научноизследователската дейност. Основател е на първата програма по Публична администрация не само в НБУ, но и в България. Преподавателската и изследователската му дейност са свързани с направленията „Регионално и местно развитие", „Администрация и управление", „Университетски мениджмънт", „Обучение на държавни служители". Ръководител и участник е в 24 международни и национални научноизследователски и образователни проекти. Член е на Европейската мрежа по урбанизъм и регионалистика със седалище в Лондон.
.
.
.