Български професор в Международния наказателен съд в Хага
Екатерина Трендафилова - съдията без нюанси
Изборът є е огромен успех за страната

Снимка: Веселина Димитрова
"Оценката за мен в Ню Йорк е важна, защото аз не съм просто един съдия. Аз съм български съдия", казва проф. Екатерина Трендафилова.
.
.
.