Девет страни в пакета за разширяване на ЕС

Щефан Фюле
.
.
.