ПОЗИЦИЯ
Проф. Боян Вълчев, преподавател в Софийски университет: Училището слага релси на фантазията
.
.
.