ДУХОВНИ БЕСЕДИ
Томина неделя

Тома Неверни” на Караваджо, 1601-1602 г., съхранява се в Сансуси ­ Подсдам, Германия.
.
.
.