ЕС се нуждае от повече трудова имиграция
Поради сериозните демографски проблеми в Европа редица сектори ще бъдат засегнати от недостиг на работна ръка

Интернет
Ако страните-членки искат да останат конкурентоспособни и да запазят европейските си социални системи, трябва да потърсят различни възможности за посрещане на настоящите и бъдещите предизвикателства пред трудовия пазар.
.
.
.