Проф. д-р Божидар Ангелов, досегашен декан на Факултета по начална и предучилищна педагогика:
Не предложих намерения, а работещ модел
Трябва да се даде по-голяма свобода на деканските ръководства да разполагат със средствата, които генерират факултетите им

Венцеслав Юскеселиев
.
Визитка
Божидар Ангелов е роден на 4 септември 1954 г. в София. Завършил е СУ  „Св.Климент Охриски”, Философски факултет, специалност „Педагогика”. От 1986 г. работи в СУ „Св. Климент Охриски”, Факултет по начална и предучилищна педагогика като преподавател.През 1987 г. става доктор по философия, а през 1995 г. доцент по Методика на обучението по роден език, Педагогика на овладяването на езика и развитие на речта. От 2007 г. е професор по Теория на възпитанието и дидактика (език и комуникация). Бил е зам.-декан и декан на Факултета по начална и предучилищна педагогика. От 2007 до 2011 г. е председател на Съвета на деканите на СУ „Св.Климент Охридски”, ръководител на катедра „Предучилищна педагогика” при Факултета по начална и предучилищна педагогика. Автор на програми за образователната работа в детската градина, както и на редица книги и монографии.
.
.
.