Двоен спад на сивия сектор в застраховането
Плащането на по-ниски данъци е основният стимул за заобикаляне на разпоредбите

Политика
В сектора на небанковите услуги нивото на сивия сектор е значително по-малко от средното за страната.
.
.
.
.
Скандали: други материали