Къде е голямата национална кауза?
Причини за успеха на Априлското въстание
Само две години по-късно имаме даже не една, а цели две български държави - Княжество България и Източна Румелия

Снимка: Антон Чалъков
Всяка година на 1 май в Копривщица се прави въстановка на обявяването на Априлското въстание.
.
Въстания и войни наистина се вдигат с политически цели, а не с военноспортни цели (кой ще победи в серия от битки) и от тази единствено вярна гледна точка Априлското въстание си е една стопроцентова българска политическа победа. За убедителност ще посоча, че в петте войни, които води България между 1878-1945 г., армията ни не загуби нито едно сражение.
.
.
.