Зелена светлина за инвеститорите в VII блок на „Козлодуй”
Проектът ще се прави изцяло на пазарен принцип

Екатерина Титова
През ноември и декември ще се извърши редовната проверка на работещите блокове в АЕЦ-а.
.
.
.
.
Скандали: други материали