Банките в САЩ могат да отдават под наем запорирани имоти
.
.
.
.
Скандали: други материали