Мумиите на култа
Дойде денят сините номенклатурчици да бъдат извадени от мавзолея

.
.
.