Поколението, изгубено в безработица
Модерният вирус е пуснал пипалата си в целия свят
.
.
.