Гратис има, гратис нема
Докога контрольорите в градския транспорт ще делят пътниците на роми и българи?
.
.
.