Вадят на тезгяха Общинска банка
Градският парламент вдигна капитала на трезора с 5,9 млн. лева

Борис Войнарович
Общинските съветници гласуваха вдигане на капитала на банката.
.
.
.