Световната банка: Само растежът не подобрява живота
Най-полезни са работните места, които свиват бедността и създават връзка между пазарите

asiapacificmemo.ca
Заради нарастващото население на Азия и Африка южно от Сахара, работните места ще трябва да се увеличат с 600 млн. над равнището от 2005 г.
.
.
.