В кухнята на Владимир Игнатовски
Хенри VIII умирал за ягоди с мед и вино

Ягодите са една от храната на боговете.
.
.
.