Една българска Княгиня

Личен архив
Княгиня Мария Луиза у дома със своя съпруг, деца и внуци.
.
.
.