Борислав Дионисиев продаде магазините „Да, Да“ на французи
Потенциалът на пазара на телекомуникационните услуги привлича инвеститорите
.
.
.