Изхвърлят от влака костите на Гоце Делчев
Мощите митарстват 43 години от Баница през Сяр, Ксанти, Пловдив, София, та до Скопие

Пренасяне на костите на Гоце Делчев от дома на Михаил Чаков в канцеларията на Илинденската организация през 1923 г.
.
Спомени
В спомените си бежанци от Баница, преселили се в Неврокоп, Разлог и София са споделяли, че другата част от тленните останки на Гоце Делчев са останали в първия му гроб. През 1943 година, когато селото отново е българско и по случай 40 години от сражението всички останали кости на загиналите в сражението от 21 април 1903 година се събират в общ гроб и на 3 май в присъствието на 3 от сестрите на Гоце Делчев се открива мраморен кръст-паметник. През 1946 година гърците буквално взривяват гроба ­ мраморни осколки са останали и до ден днешен като свидетелство за митарствата и драматичната съдба на тленните останки на Гоце Делчев. Духът на героя още не е намерил покой!
.
Достоверен източник
Новите достоверни детайли за митарствата на част от тленните останки на Гоце Делчев разказва Атанас Кременлиев, автор на биографичната книга „Таско войвода”, излязла от благоевградското издателство “Ирин-Пирин”. 29 години той работи като кадрови разузнавач в Националната разузнавателна служба. По-голяма част от трудовия му стаж преминава в български дипломатически представителства чужбина. Едва след пенсионирането си Атанас Кременлиев реализира своята страст към българската история, като публикува в тази книга непознати досега факти за Гоце Делчев, добрал се до тях от официални и неофициални източници.
.
.
.