Противопоставяне
Антигей активистите на Словакия
Общественият консерватизъм е типичен за голяма част от района

boston.com
Антигей настроенията в Словакия се засилват.
.
.
.