Наши алпинисти покориха Големия иглен връх
На него не бил стъпвал човешки крак, изкачването било свирепо

Bulgarian Antarctic Expedition: Summits of Tangra Mountain
Покорителите на Големия иглен връх Дойчин Боянов, Николай Петков и Александър Шопов.
.
.
.