"Последна страница", но само в ЛИК, не и в общото пространство на литературата
Магическият реализъм си отива
Ако в сборника не беше представен Георги Господинов, щях да си помисля, че с влизането ни в Европейския съюз някак сме излезли от Балканския полуостров

Снимка: авторът
Писателите изпитват носталгия по спомена, че някога сме обитавали едно общо пространство - Балкански полуостров, а не Балкани.
.
.
.