Спорт за варвари и за крале
Или как две роднински игри за ездачи поеха по различни пътища

Съвременни играчи на бузкаши в Казахстан.
.
.
.
.