Българистът Дьорд Сонди:
Тук се чувствах откривател
Българската глаголна система е най-богатата в света

.
.
.