Отчитаме рекорден ръст на БВП през 2015 г.
Подзаглавиеn Растежът е в резултат на нарастване на износ и крайното потребление

Политика
Брутният вътрешен продукт на страната за миналата година възлиза на 86,373 млрд. лв.
.
.
.