Архиви
Как поетът Тагор подлуди България
От възторг вдигат колата на индийския гостенин във въздуха

Индийският мъдрец Рабиндранат Тагор през 1926 г.
.
.
.