Назаем от “телеграф”
Дисидентите - галените деца на режима
Преди Десети бяха от БКП, активни борци и персонални пенсионери

Блага Димитрова и Йордан Василев
.
.
.