След 17 години ще дочакаме Годо
Вероятно преходът ще свърши, след като приемем и Закона за дипломатическата служба

Еньо Савов
.
.
.