Членовете на Драгалевската пионерска организация „Септемврийче” отново крачат по улиците под строй. Подсъдими олигарси и уличени в злоупотреби лица искат да сложат юзди на прокуратурата
МАРШЪТ НА ОПОРНИТЕ ТОЧКИ

.
.
.