Името на връх Мусала не трябва да се сменя
Всяка промяна показва наличие на политически или обществен проблем

Проф. д-р Искра Баева е преподавател в Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.
.
.
.