Антон Тодоров с изпълнителен лист за делото „Борат”

.
.
.