Ексшеф на „Напоителни системи” с обвинение за принуда
.
.
.